Những Câu Hỏi Thường Gặp !

       1.Tôi sẽ được gì nếu mua bán chứng khoán theo hệ thống cảnh báo của FreeStock.vn ?

          Nếu như bạn tuân thủ tuyệt đối theo hệ thống cảnh báo của chúng tôi và thực hiện đúng việc cơ cấu vốn như hệ thống đã đưa ra, hệ thống cảnh báo của FreeStock.vn sẽ giúp bạn kiếm được lợi nhuận hơn 25% / năm trong dài hạn trên thị trường chứng khoán.

      2.Sử dụng hệ thống cảnh báo của FreeStock.vn như thế nào ?

         Đơn giản là hằng ngày vào lúc 14h bạn vào web FreeStock.vn mục “HomePage” để xem thông tin hôm nay nên mua hay bán mã nào.

homepage

homepage2

3.Hệ thống hiện đang có bao nhiêu mã cổ phiếu ?

                + Hiện tại hệ thống đang có tổng cộng 707 mã của 2 sàn HN và HCM hằng ngày sẽ tính toán đưa ra tín hiệu hôm nay nên mua hay nên                                     bán mã nào.

4.Danh sách mã cổ phiếu của FreeStock TOP 10 bao lâu sẽ cập nhật một lần ?

                + Cứ mỗi quý sau khi các công ty có báo cáo tài chính chúng tôi sẽ chọn lọc cập nhật lại các mã cổ phiếu trong FreeStock Top 10, các                               mã yếu sẽ bị loại ra và thêm vào các mã có khả năng tăng trưởng.

5.Làm sao tôi có thể tin tưởng hệ thống tin hiệu cảnh báo của FreeStock.vn ?

         Bạn có thể vào mục “History Stock” để xem những cảnh báo mua bán mà hệ thống chúng tôi đã đưa ra từ năm 2013 tới hiện nay và có thể tự tính toán xác suất thắng lợi của hệ thống.

historypage

1.Nhập mã cổ phiếu cần xem lịch sử.

2.Chọn tín hiệu “Mua”,”Bán”.

3.Bấm nút “Filter” bạn sẽ thấy kết quả như hình trên.

4.Ct “Date” là ngày tháng cho ra tín hiu giao dch, “Stock Code” là mã c phiếu, “Signal” là tín hiu mua hay bán, “ClosedPrice” là giá mua ti thi đim đó, “Profit/Loss” là t l li l ca lượt giao dch đó.

6.Các thuật ngữ trong SMS của FreeStock hiểu thế nào ?

sms

            – Hằng ngày bạn sẽ nhận được 1 tin nhắn kiểu như trên: 1 chu kỳ của cổ phiếu có 4 giai đoạn: MuaNắm giữBánRunaway, sẽ có 3 tín hiệu Mua3 tín hiệu Bán.

            – “C32:Ban:1(56.5),Loi(20.91%)”nghĩa là: Mã cp C32 bán lần thứ 1 giá bán 56.5, lời 20.91% (tính từ thời điểm mua)

            -“ DHC:Giu(36.6),Loi(24.07%)” nghĩa là: Mã cp DHC nắm giữ giá 36.6 và đang lời 24.07% (Tính từ thời điểm mua)

            -“ DXG:R/Away” nghĩa là tránh xa khỏi mã DXG.

            -“ TCL:Mua:2(29.4),Lo(-0.68%)” nghĩa là: Mã cp TCl mua lần thứ 2 giá 29.4, Lỗ nhẹ 0.68%

            -“ Von:50% – 100%” nghĩa là: Cơ cấu vốn hiện tại từ 50 – 100%

7.Cơ cấu vốn của tôi như thế nào ?

            -Giả sử bạn có 100 triệu để đầu tư:

+Bước 1 chia số tiền ra thành 10 phần mỗi phần 10 triệu.

+Bước 2 mua bán theo 10 mã cổ phiếu của FS Top 10 của hệ thống.

+Bước 3 tuân thủ hệ thống: Ví dụ hệ thống báo mua C32 lần 1, bạn mua 1/3 tiền của 10 triệu là 3 triệu, báo mua lần 2 thì tiếp tục mua 1/3 tiền nữa, báo mua lần 3 thì mua hết số tiền còn lại, tương tự cho tín hiệu bán.

9.Nếu lúc tôi vào hệ thống đã báo mua hết rồi thì sao ?

tbmua

            – Ví dụ như hình trên mã LBM đã mua và đang nắm giữ, đầu tiên xem lời lỗ đã tăng cao chưa, nếu nhỏ hơn 5% thì có thể xem xét mua vào với giá Trung Bình Mua và khối lượng cp tương ứng với số lần báo mua, ví dụ nếu báo mua 2 lần thì ta mua 2/3 vốn cơ cấu cho mã đó.

10. Tạo danh sách mã cổ phiếu quan tâm thế nào ?

cpqt

            -Bạn vào muc cổ phiếu quan tâm như hình trên, chọn mã cổ phiếu, bấm “Thêm” sau đó bấm nút “Lưu” và bạn sẽ tạo được 1 dánh sách đầu tư riêng của mình hằng ngày sẽ nhận tín hiệu thông báo từ hệ thống 10 mã đầu tư riêng của mình.

                -Mục đích của “Danh sách cổ phiếu quan tâm” là khi bạn không thích đầu tư theo FS Top 10, bạn có thể tự theo dõi các mã chứng khoán của riêng mình xem lúc nào có tín hiệu mua, bán  để kịp thời đặt lệnh.

11.Tín hiệu bán của hệ thống FreeStock

Bình thường thì hệ thống sẽ đưa ra 3 tín hiệu mua liền nhau và 3 tín hiệu bán liền nhau.

Nhưng sẽ có những thời điểm giữa những lần mua có tín hiệu bán xen vào đó là báo dòng tiệu có dấu hiệu yếu muốn rút ra khỏi mã đó, những lúc này nếu ta cảm thấy không an tâm có thể bán theo như tín hiệu hoặc giữ đợi 3 tín hiệu bán liên tục xác định xu hướng của sóng cổ phiếu đó.