Hướng Dẫn Sử Dụng Mobile App

  1. Khi mở app lên sẽ vào màn hình đăng nhập

 

2. Anh chị nếu đã có tài khoản thì nhập vào rồi bấm “Đăng Nhập” còn chưa có thì bấm “Đăng ký tài khoản mới

3. Anh chị điền đầy đủ thông tin vào và chọn đồng ý với điều khoản sử dụng của FS sau đó bấm “Đăng ký”

4. Khi đăng ký hoặc đăng nhập xong anh chị sẽ vào màn hình “Thông báo” ở đây có danh sách thông báo hàng ngày của hệ thống, bấm vào dòng ngày nào sẽ xem được thông báo của ngày đó.

Ví dụ ở đây ta bấm vào ngày 23/03/2017 sẽ xem đc tín hiệu Top 10 cổ phiếu, top 50 cổ phiếu và danh sách cổ phiếu quan tâm

Lưu Ý: KSB ngày 23/03/2017 chia tách cổ phiếu nên giá giảm từ 70 xuống 38 chứ không phải là bị lỗ, khi cổ phiếu chia tách về tài khoản sẽ trở về mức bình thường.

5. Mục “Cổ phiếu” trên app chúng ta có thể tra cứu được bất kỳ mã cổ phiếu nào hiện tại có hơn 700 mã ở 2 sàn HCM và HN.

Đầu tiên là nhập mã cổ phiếu ví dụ “HPG” sau đó là chọn tín hiệu: “Mua, Bán, Nắm Giữ, Tránh Xa“, nếu không chọn từ ngày đến ngày sẽ lấy ra hết dữ liệu của hệ thống có.

Và sau khi đã cài đặt xong chúng ta bấm nút “Tìm Kiếm” sẽ được kết quả như sau:

Hệ thống quy định sẽ có 3 lần mua và 3 lần bán đối với 1 lượt mua bán của cổ phiếu.

Cách xem chúng ta sẽ xem ngày tháng từ dưới lên. Ví dụ mã HPG, 29-03-2016 mua lần 1 giá 30.0 và tiếp tục ngày 31-03-2016 mua lần 2 tiếp giá 29.6, tiếp theo tới 07-04-2016 mua lần 3 giá 30.3 .

Sau đó 07-06-2016 bán lần 1 giá 36 tiếp theo tới ngày 07-10-2016 bán lần 2 giá 41.35 cuối cùng ngày 21-10-2016 bán lần 3 giá 41.1 ==> Lời 31.76%

Để hiểu hơn về cách vận hành của hệ thống anh chị vui lòng tham khảo thêm tất cả những hỏi đáp ở đây:

https://freestock.vn/Hoi-Dap-Ve-FreeStock

 

Avatar

About: admin

Leave A Comment