Ngày 28/8/2015 FreeStock bắt đầu danh sách FS10 :

DXG, HCC, HHS, KSB, LGC, NDN, THG, TMT, VSI, VSH.

Tới 26/10/2015 kết quả như sau:

DXG : Nắm giữ: Lời 2%

HCC: Nắm giữ: Lời 20.75%

HHS, LGC, NDN: RunAway

KSB: Nắm giữ: Lời 12.95%

THG: Nắm giữ: Lời 56.94%

TMT: Nắm giữ: Lời 18.48%

VSH: Nắm giữ: Lời 3.28%

VSI: Nắm giữ: Lời 32.8%

http://prntscr.com/8vdk2w

SH6BvBA

Cập nhật mã siêu dự bị HSG, TCL

——————————————————————————————————

Tới 27/11/2015 kết quả như sau:

DXG : Nắm giữ: Lỗ 1.04%

HCC: Nắm giữ: Lời 24.85%

HHS, LGC, NDN: RunAway

KSB: Nắm giữ: Lời 25.54%

THG: Nắm giữ: Lời 71.26%

TMT: Nắm giữ: Lời 7.22%

VSH: Nắm giữ: Lời 16.54%

VSI: Chốt Lời 16.53%

Hình ảnh thực tế từ tài khoản

http://prntscr.com/97ffm6

 

22vGUYh

Note: HSG chia cổ tức điều chỉnh giá và cổ tức chưa về nên đang thể hiện lỗ.

 

 Tặng Bạn: Bí Quyết Đầu Tư Từ Vài Chục Triệu Đến Vài Tỷ

Tổng kết 28/8/201527/11/2015 tài khoản thực tế

Đầu kỳ 25 triệu

Cuối kỳ 29,8 triệu

=> Tiền lời 4,8 triệu = 19.2%

Lời lỗ đã chốt:

http://prntscr.com/97ffvk

QeTELsl

Danh sách cổ phiếu mới:

http://prntscr.com/97fgug

img

Cổ phiếu dự bị:

http://prntscr.com/97fh86

img (1)

Tổng kết từ 24/2/2016 tới 3/4/2016

Capture

Capture

Hình ảnh thực tế từ tài khoản quỹ FSS

Capture

 

Tổng kết từ 3/4/2016 tới 24/05/2016

Capture

Capture

Hình ảnh thực tế từ tài khoản 24/05/2016 .

Capture-9

 

Ngày 24/05/2016 cập nhật danh sách 10 mã FS10

VTA, DBT, HAX, PBP, IDV, PXS,TNG,HLG,PXT, HQC.

Capture

Capture

Siêu dự bị: LBM,CSV, WCS,MWG.

Capture

Cập nhật ngày tới ngày 10/6/2016

Capture-1.5

Note: PBP chia cổ tức điều chỉnh giá và cổ tức chưa về nên đang thể hiện lỗ.

Tổng kết  1/1/2016 – 17/6/2016 tài khoản thực tế

Đầu kỳ 670 triệu

Cuối kỳ 804 triệu

=> Tiền lời 134 triệu = 20% sau 6 tháng

Kết thúc thử nghiệm giai đoạn 1, giai đoạn 2 sẽ bắt đầu từ ngày 18/6/2016.
Từ 18/6/2016 – 1/8/2016Capture

 

Tặng Bạn: Bí Quyết Đầu Tư Từ Vài Chục Triệu Đến Vài Tỷ

 

Ngày 20/08/2016 cập nhật FS top 10

fs10

Siêu dự bị: HPG,LBM,MWG,NNC,THG

Capture

 

Cập nhật ngày 24/10/2016

1

 

24102016_2

 

Capture

Cập nhật ngày 08/05/2017.

Bằng chứng thực tế ban đầu thì cần để mọi người biết rằng hệ thống FreeStock hiệu quả.

Bây giờ bạn vẫn thấy trang web này chứng tỏ mọi người vẫn đầu tư hiệu quả và có lời nên việc cần làm là đăng ký sử dụng thử FreeStock càng sớm càng tốt.


Người Dùng FS

Vài hình ảnh thực tế từ tài khoản những người dùng FreeStock

Anh Lợi, đầu tư 11 mã thì lời 10 mã, 1 mã lỗ.

+Tài khoản của bạn Đức mua theo FS mã THG lời 80%

str

+Anh Sơn mua SLS lời 47%

distr

+Chị Nguyệt mua KSB lời 11%TTC lời 15%anh moi

+Anh Tuấn mua KSB lời 15%

2016-04-19_12h26

+Anh Dương mua HSG lời 12%, GAS 7%, KSB 10%

IMG_21042016_1451052

A Xuân

Cảm Nhận

Hình ảnh về cảm nhận của người dùng FreeStock

 

4

5

6 1 2 3

 

Capture-5

Capture

Capture

cam-nhan

 

a duong

a Tuan 1


Phương pháp Cơ Cấu Vốn an toàn và luôn có lời

Untitled

Tặng Bạn: Bí Quyết Đầu Tư Từ Vài Chục Triệu Đến Vài Tỷ